Chunky knit

"Chunky knit"-pleddene er veldig spesielle. For at ingen skal vendes ryggen, selv når traumer har gjort dem ute av stand til å produsere mer kompliserte varer, har vår partnerbedrift Basha (Håpets Hus) brukt mye kreativitet for å kunne gi også disse verdig arbeid. Hvert "chunky knit"-pledd prepresenterer verdien et menneske har uavhengig av funksjonsevne.

Meny

Innstillinger