Basha

Basha

Gir verdig arbeid til kvinner reddet fra prostitusjon og høyrisikosituasjoner.

Basha betyr "House of Hope" og har arbeid i 5 byer i Bangladesh.

Meny

Innstillinger